Aanzegverplichting en voorbeeldbrief

Geschreven op 9 januari 2015

Bij arbeidscontracten met een vaste einddatum die zijn aangegaan voor 6 maanden of langer moeten alle werkgevers minstens een maand van te voren schriftelijk laten weten of zij de werknemer aansluitend wel of niet een nieuw contract gaan aanbieden.

Bij niet-tijdig aanzeggen is de werkgever een boete verschuldigd aan de werknemer. Deze boete is gelijk aan het bruto salaris over het aantal werkdagen dat te laat is aangezegd. De boete is maximaal één bruto maandsalaris. Als een werkgever de boete  niet vrijwillig betaalt, moet de werknemer binnen 2 maanden in actie komen en een procedure starten. Doet hij dat niet, dan vervalt de mogelijkheid om de boete te innen.
De aanzegverplichting geldt voor alle lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die aflopen op of na 1 februari 2015.

De aanzegverplichting geldt niet:- voor arbeidsovereenkomsten, die aflopen in de maand januari 2015; – voor arbeidsovereenkomsten met een looptijd van minder dan 6 maanden;-voor projectovereenkomsten – voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor de duur van vervanging van een andere werknemer (ziekte/verlof/zwangerschap).

Voorbeeldbrief aanzegverplichting – niet verlengen

Voor de aanzegging kunt u de volgende tekst gebruiken, bij niet verlengen:

Beste ________,

Met deze brief laten wij weten dat jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op _________ 2015 afloopt, helaas niet zal worden verlengd. Mondeling hebben wij de redenen daarvoor toegelicht.

De komende weken zullen we gebruiken voor overdracht van de werkzaamheden. Als er nog een tegoed aan vrije dagen is, kunnen die in de komende weken in overleg worden opgenomen.

Binnen een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst zal een eindafrekening worden opgemaakt van het dienstverband (zoals uitbetaling van de waarde van een positief saldo aan vakantie-uren of verrekening van een negatief saldo, vakantiegeld, eventueel ontvangen verschotten, boetes, enz.)Wij willen je bedanken voor je inzet en wensen je veel succes bij het vinden van een nieuwe werkkring.

Met vriendelijke groet

Voorbeeldbrief aanzegverplichting – wel verlengen

Voor de aanzegging bij wel-verlengen kunt u de volgende tekst gebruiken:

Beste _______

Zoals wij je al mondeling hebben meegedeeld willen wij je graag een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden na afloop van het lopende contract. De nieuwe arbeidsovereenkomst en de voorwaarden die wij jou kunnen aanbieden tref je in tweevoud als bijlage bij deze brief aan. Als je hierover nog vragen hebt, voel je dan vrij die te stellen.

Graag ontvangen we komende week een getekend exemplaar retour.

Met vriendelijke groet,

Vragen over aanzegverplichting?

Wij staan er voor open om uw vragen te beantwoorden, ook over aanzegverplichting vanaf 2015. Voelt u vrij deze stellen. U kunt deze mailen naar: lewin@advocaatlewin.nl.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl