Lewin Advocatenkantoor bestaat 10 jaar!

Hieronder vind je de podcast die is gemaakt ter ere van het 10 jarig bestaan van Lewin Advocatenkantoor. Beluister ook de laatste minuten, om te horen wat Leonieke Kievit, Ratna Vromans en Tamara Koenders te vertellen hebben over Hanneke Lewin en het kantoor! 

Podcast Lewin Advocatenkantoor bestaat 10 jaar:

 

In 2012, 10 jaar geleden, verhuisde Hanneke Lewin naar Uitgeest en besloot zij daar een nieuw advocatenkantoor te beginnen. Wat is er sindsdien veel gebeurd!

Leonieke Kievit is het kantoor in 2013 komen versterken en heeft zich ontwikkeld tot een hele prettige en bekwame arbeidsmediator. Ook Hanneke is nu naast haar advocatenpraktijk een ervaren arbeidsmediator.

In 2018 kwam Tamara Koenders als advocaat arbeidsrecht bij het kantoor werken. Dit jaar waagde zij de stap naar zelfstandig ondernemerschap, specialiseerde zij zich in ‘de zieke werknemer’ en geeft zij live en online regelmatig cursus.

In 2022 voegde ook Ratna Vromans zich als zelfstandig advocaat bij ons. Zij heeft ruime ervaring met adviseren, onderhandelen en procedures op het gebied van arbeidsrecht.
Zo bundelen wij via de samenwerking onder de naam “Lewin Advocatenkantoor Arbeidsrecht & Arbeidsmediation” onze kennis en ervaring op het gebied van het arbeidsrecht.

In de afgelopen 10 jaar brachten wij meer dan 1250 arbeidszaken tot een goed einde, meestal tot tevredenheid van onze cliënten gezien alle bossen bloemen en warme aanbevelingen. Er zijn ruim 35 uitspraken van een Rechtbank of Gerechtshof gepubliceerd waarin wij een partij vertegenwoordigden.

Wij organiseerden 4 drukbezochte kennissessies om onze cliënten en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van belangrijke nieuwe wetgeving voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen, namelijk de WWZ (2014), de Wet DBA (2016), de AVG (2017) en de WAB (2019).

Wij schreven 75 columns in “De Uitgeester” om zo de bewoners van Uitgeest te informeren en tips te geven over arbeidsrechtelijke onderwerpen en interessante uitspraken.

Wij boden werkgelegenheid aan 13 mensen als advocaat, jurist, juridisch medewerker of bijbaan. 6 studenten HBO-rechten deden bij ons hun afstudeeronderzoek en slaagden allemaal met vlag en wimpel.

Belangrijkste is dat wij elke dag met plezier ons werk doen. Waarom? Het lukt ons elke dag iets voor iemand anders te betekenen.

Hoe?
• door juridische vragen over arbeidsrechtelijke onderwerpen te beantwoorden,
• door mooie ontslagregelingen uit te onderhandelen,
• door de stress van onze cliënten te managen door samen met hen een plan te maken,
• door onze cliënten bij te staan in een ontslagprocedure of tijdens een zitting bij de rechtbank.

Dankbaar en interessant werk, dat wij graag nog lang samen blijven doen.

ABC – Europese Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: wat moet u weten?

Aanvangsdatum:

1 augustus 2022. Die dag moet Nederland de Europese Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd hebben. De wet heeft direct werking voor alle werkgevers.

Betreft:

Versterking van de rechtspositie van platformwerkers en andere flexibele arbeidskrachten.

Concreet:

Na 26 weken kan een flexibele arbeidskracht/platformwerker een verzoek indienen voor arbeid met een meer voorspelbaar arbeidspatroon en daarmee meer zekerheid over zijn arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet binnen één maand reageren. Zijn er minder dan 10 werknemers in dienst? Dan moet een werkgever binnen drie maanden reageren.

Duidelijkheid:

Voor elke werknemer met een dienstverband met een onvoorspelbaar werkpatroon, moet worden vastgelegd:- op welke momenten verplicht gewerkt moet worden,
– voor hoeveel uren gegarandeerd loon wordt betaald – wat het loon is voor extra gewerkte uren.

Euro’s:

Alle opleidingen die een werknemer op grond van de wet of een CAO moet doen om zijn functie te kunnen uitvoeren, moeten door werkgever betaald worden. En de opleiding moet onder werktijd kunnen worden gevolgd. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen op het gebied van veiligheid of en arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het bijhouden van de vakbekwaamheid)

Feit:

Werkgevers mogen werknemers niet meer verbieden buiten werktijd voor een andere werkgever te werken. Dit mag alleen als een werkgever hele goede redenen heeft. Denk aan veiligheid en gezondheid in verband met overschrijding van de arbeidstijdenwet of het bestaan van een conflicterend belang als de werknemer ook voor een concurrent werkt.

Geen overgangsrecht:

Deze nieuwe wet zorgt er voor dat bestaande studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen niet meer gelden. Een afgesproken terugbetalingsregeling is dan na 1 augustus 2022 nietig. Ook een nevenactiviteitenbeding dat een werknemer zonder goede reden niet voor een andere werkgever mag werken, is na 1 augustus 2022 nietig.

Heeft u vragen?

Werkt u veel met werknemers met een onvoorspelbare arbeidspatroon en wilt u weten of u voldoet aan uw informatieplicht? Of wilt u weten hoe u moet omgaan met de gevolgen voor lopende terugbetalingsafspraken van studiekosten?

Bel of e-mail ons via: welkom@advocaatlewin.nl.

Verplicht aanbod oproepkrachten

Geschreven op 30 januari 2020

Werkt u met oproepkrachten, nulurencontracten of min-maxcontracten? Grote kans dat u vóór 1 februari 2020 een schriftelijk aanbod moet doen voor een vast aantal uren!

Wanneer geldt dit?

Als de oproepkracht 12 maanden of langer bij u in dienst is en:

  • er geen afspraak is gemaakt over vaste uren
  • of structureel meer uren werkt dan is afgesproken
  • 18 jaar of ouder is
  • of jonger is dan 18, maar gemiddeld meer dan 12 uur per week bij u werkt

Waarom

Omdat oproepkrachten per 1 januari 2020 recht hebben op inkomenszekerheid door de Wet Arbeidsmarkt Balans.

Hoe ziet het aanbod eruit?

 1. U doet schriftelijk een aanbod aan uw oproepkracht.
 2. U geeft aan hoeveel uren de oproepkracht de afgelopen 12 maanden gemiddeld per week heeft gewerkt.
 3. U biedt de oproepkracht aan om minimaal dit gemiddelde aantal uren vanaf nu vast te komen werken, waarbij u de keuze hebt tussen een vast aantal uren per week, per maand of per jaar.
 4. De oproepkracht krijgt een maand de tijd om het voorstel wel of niet te accepteren.
 5. Het aanbod geldt voor de komende 12 maanden of voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Voorbeeld brieven kunt u hieronder downloaden:

Wat als de werknemer het aanbod afwijst?

Oproepkrachten zijn niet verplicht het aanbod aan te nemen. Zij kunnen er voor kiezen te blijven werken op flexibele basis. U bent dan verplicht na 12 maanden opnieuw een schriftelijk aanbod te doen.

Wat is de consequentie als u geen schriftelijk aanbod doet?

Als u geen aanbod doet, moet u de oproepkracht toch het loon betalen volgens het aanbod dat u had moeten doen. De oproepkracht kan het loon nog tot 5 jaar na dato claimen.

U kunt ons bereiken via koenders@advocaatlewin.nl of per telefoon: 0251 – 362022.

Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl