Disclaimer

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van het Advocatenkantoor Lewin B.V. van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Lewin B.V. wordt uitgekeerd.

Onze advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
De adresgegevens van de NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM, Den Haag, 070-3353535, info@advocatenorde.nl.

Advocatenkantoor Lewin B.V. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Het reglement kunt u vinden op de website van de geschillencommissie. U kunt de informatie ook opvragen bij het secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Tel: 070 – 310 53 10.

Bedrijfsgegevens:
Advocatenkantoor Lewin B.V.
KvK-nummer: 24372311
BTW-nummer: 814381157B01

Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl