Een ex-werkgever als referent opgeven, goed idee?

Geschreven op 17 september 2018

Referenties checken is een vast onderdeel van het sollicitatieproces. Sollicitanten geven doorgaans alleen referenten op waarvan ze verwachten dat deze positieve dingen over het functioneren zeggen.

Als een sollicitant in een sollicitatieprocedure een ex-werkgever aanwijst als referent, geeft de sollicitant daarmee automatisch toestemming informatie te delen over het functioneren en over zijn/haar persoon.

In beëindigingsovereenkomsten staat vaak dat partijen zich alleen maar positief over elkaar zullen uitlaten. Maar let op: Dit geldt niet als de oud-werkgever als referent optreedt. Een referent is verplicht een correct en volledig beeld van de sollicitant te geven, zelfs als de nieuwe werkgever dan van een aanbod voor een baan afziet.

In een recent gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof eiste de sollicitant schadevergoeding van zijn ex-werkgever/referent, omdat zijn nieuwe baan niet doorging. De claim werd afgewezen. De ex-werkgever was niet aansprakelijk voor de inkomensschade, omdat hij correcte en noodzakelijke informatie had verstrekt over de sollicitant.

Wat noodzakelijke informatie is, hangt af van de volgende factoren:

  • de vragen die de potentiële nieuwe werkgever stelt;
  • de ernst van de negatieve feiten en de relevantie voor de nieuwe functie;
  • het type functie en type bedrijf;
  • de belangen van de personen/klanten van de potentiële werkgever;
  • hoe recent deden de negatieve feiten zich voor en is er sindsdien verbetering getoond.

Door de ‘claimcultuur’ is referent zijn risicovoller geworden. Dit geldt als er niet voldoende openheid wordt gegeven door de ex-werkgever, maar ook voor het delen van informatie die niet noodzakelijk was.

Maar een werkgever die helemaal geen referenties checkt, kan ook daar weer later verwijten over krijgen als er een arbeidsconflict met de nieuwe werknemer ontstaat.

Bij twijfels of behoefte aan meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij mr. Tamara Koenders: koenders@advocaatlewin.nl

Deze column is gepubliceerd in de Uitgeester d.d. 5 september 2018.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl