Een vrijblijvende afspraak of een overeenkomst?

Geschreven op 1 november 2015

Op 1 oktober 2015 bepleitten wij een zaak bij de (kort geding) rechter over de precontractuele fase (de periode van onderhandeling die voorafgaat aan het sluiten van een overeenkomst). Was er wel of toch nog geen overeenkomst tot stand gekomen, terwijl partijen al de gevleugelde woorden ‘deal’ hadden uitgesproken en de handen hadden geschud? Mocht de andere partij zich nog terugtrekken zonder schadeplichtig te zijn?

Uitgangspunt is volledige contractsvrijheid. De goede trouw brengt mee dat zij wel rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de andere partij.

Er worden vier stadia onderscheiden:

  1. De fase waarin partijen nog zonder enige verplichting tegenover elkaar van een overeenkomst kunnen afzien.
  2. De fase waarin de afbrekende partij verplicht is de kosten als gevolg van het afbreken van de onderhandelingen aan de andere partij te vergoeden (wij noemen dat het negatieve belang).
  3. De fase waarin niet alleen het geleden verlies (het negatief belang) maar ook de gederfde winst (het positief belang) vergoed dient te worden.
  4. In de laatste fase is sprake van een volledige overeenkomst omdat over alle hoofdzaken die de overeenkomst typeren overeenstemming is. De ene partij kan dan de andere partij dwingen tot nakoming of volledige schadevergoeding vragen als de ander de afspraken niet nakomt.

Let op, deze leer geldt niet voor beëindigingsovereenkomsten in arbeidsverhoudingen. Deze kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan. De ‘handshake’ is dan niet genoeg om te kunnen vertrouwen dat er een afspraak tot stand is gekomen. Bovendien kan de werknemer zich nog binnen 14 dagen bedenken zonder schadeplichtig te zijn.

Wilt u reageren of heeft u vragen neem dan contact op met Hanneke Lewin, haar e-mailadres is: lewin@advocaatlewin.nl of bel 0251 362 022.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl