Een ziekteverzuimdossier een hoofdpijndossier?!

Geschreven op 6 maart 2018

Ziekteverzuim is een bron van juridische conflicten. Kort na een ziekmelding speelt vooral de vraag: Is de werknemer medisch echt ziek? Of is hij arbeidsongeschikt door spanningen in de arbeidsverhouding?

Bij langdurige afwezigheid door ziekte leggen de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter druk op de verhoudingen. UWV verwacht dan interventies gericht op werkhervatting, zoals het inschakelen van een reïntegratiebedrijf of het opvolgen van adviezen van de bedrijfsarts.
Niemand wil dat UWV na 104 weken nog een loonsanctie oplegt, omdat er niet genoeg aan re-integratie is gedaan. Als de werknemer aangepast werk kan doen maar toch niet werkt, wordt gekeken of er geen ‘kansen’ gemist zijn en dat is volgens UWV snel het geval.

Naast het inschakelen van een ziekteverzuimspecialist of een arbeidsrechtjurist op het moment dat er een hoofdpijndossier lijkt te ontstaan, kunnen de werkgever en de werknemer er ook voor kiezen één of meer gesprekken onder leiding van een arbeidsmediator te voeren om:

  • begrip voor elkaar te creëren;
  • afspraken te maken over het plan van aanpak die gedragen worden;
  • te zorgen voor regelmatig contact;
  • een beëindigingovereenkomst te sluiten als terugkeer op de werkvloer niet meer haalbaar is en de gespannen arbeidsverhouding de belangrijkste oorzaak is van de ziekmelding;

Wij zien hier dagelijks de positieve effecten van:

  • de werknemer gaat (veel) eerder aan het werk;
  • door het verminderen van de spanningen in de arbeidsrelatie wordt de communicatie tussen de werknemer en de leidinggevende beter;
  • de risico’s op terugval en op een loonsanctie na 104 weken nemen sterk af.

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en hebben jarenlange ervaring. Bent u op zoek naar een arbeidsmediator of een arbeidsrechtadvocaat: belt u dan gerust naar: 0251 – 362022 of mailt u naar lewin@advocaatlewin.nl.

Deze column is gepubliceerd in de Uitgeester d.d. 7 maart 2018


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl