Fijn(e) vakantie(dagen) opnemen!

Geschreven op 19 december 2016

De feestdagen komen steeds dichterbij. Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw zijn voor veel mensen reden om vakantiedagen op te nemen. Op ons kantoor krijgen wij regelmatig vragen over vakantiedagen, in deze column zal ik een aantal van deze vragen beantwoorden:

Mag ik altijd vakantiedagen opnemen?

Elke werknemer bouwt jaarlijks vakantiedagen op. Dit is in de wet vastgelegd. Het wettelijk minimum is viermaal het aantal uren dat u per week werkt (bij een fulltime dienstverband is dat 20 vakantiedagen). Alle extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

U moet het opnemen van vakantiedagen afstemmen met de werkgever. Een werkgever mag een verzoek weigeren als uw afwezigheid voor grote problemen zorgt binnen het bedrijf of als er een collectieve vakantie is afgesproken zoals in het onderwijs. Een weigering moet binnen twee weken schriftelijk na uw verzoek worden medegedeeld. De werkgever moet dan wel toestaan dat u op een ander moment vakantiedagen opneemt.

Wanneer vervallen mijn vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De opbouw van 2016 vervalt dus op 1 juli 2017.

Sommige vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Deze vervaltermijn geldt:

  • als u geestelijk of fysiek in de onmogelijkheid verkeerde om vakantiedagen op te nemen;
  • als de werkdruk zo hoog is dat het onmogelijk voor u is om vakantiedagen op te nemen;
  • voor alle bovenwettelijke vakantiedagen.

Moet ik vakantiedagen opnemen als ik ziek ben?

Als u ziek bent mag u ook op vakantie. U bouwt ook tijdens ziekte vakantiedagen op. Het is belangrijk om ook tijdens ziekte vakantiedagen op te nemen omdat ze anders voor een groot deel vervallen. Dit speelt bijvoorbeeld als u tijdens ziekte naar het buitenland gaat of een periode vrijgesteld wilt worden van de re-integratieverplichting.

Heeft u juridische vragen? Wij beantwoorden deze graag. U kunt ons bereiken via: lewin@advocaatlewin.nl.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl