Heb jij te maken met grensoverschrijdend gedrag?
Met ruime ervaring met dit onderwerp, begeleiden wij je graag

 

Heb jij te maken met grensoverschrijdend gedrag?

Met ruime ervaring met dit onderwerp, begeleiden wij je graag
 • Persoonlijke aandacht

 • Specialisten ongewenst gedrag

 • Streven naar het beste resultaat

 • Jarenlange ervaring

Werkgever

Ben je op zoek naar een gedragscode ter voorkoming van ongewenst omgangsvormen en een klachtenregeling? Speelt er een kwestie rond grensoverschrijdend gedrag binnen jouw onderneming tussen twee of meer medewerkers? Wil je weten welke routes en interventies mogelijk zijn?

Beklaagde

Hoe verdedig jij je tegen een klacht van een collega? Op welke informatie heb jij recht? Hoe zit het met een valse klacht? Moet je bang zijn jouw baan te verliezen?

HR-Professional

De HR-professional is de verbindende factor tussen de werkgever, de beklaagde en de klager bij grensoverschrijdend gedrag. Is er een uitgewerkt plan dat uit de kast kan worden gehaald als er een klacht wordt ontvangen? Zijn er één of meerdere vertrouwenspersonen benoemd? Wanneer is een onderzoek noodzakelijk? Hoe stel je een klachtencommissie samen die gekwalificeerd is om de klacht te onderzoeken? Welke consequenties kan de werkgever verbinden aan een gegronde klacht? Hoe ga je om met de betrokkenen na een ongegrond bevonden klacht?

Klager

Wat zijn jouw rechten als je geïntimideerd / gepest / gediscrimineerd wordt? Wat kan je doen als jouw klacht niet serieus wordt genomen? Welke bescherming mag je van jouw werkgever verwachten?

Vaak gestelde vragen

Een medewerker heeft een melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Wat nu?

Elke werkgever wil een (sociaal) veilige werkomgeving voor de werknemers zijn. Daar hoort bij dat een werknemer, die zich onveilig heeft gevoeld (fysiek of mentaal), zich vrij voelt hiervan melding te maken. Doel hiervan is dat de werkgever hier iets aan kan doen, zodat de situatie verbetert of dat herhaling wordt voorkomen. Terwijl iedereen het belang hiervan ziet, is de eerste reactie bij een melding van grensoverschrijdend gedrag er vaak toch één van schrik en ongeloof. Zoiets gebeurt bij ons bedrijf niet. En wat betekent dit voor het imago van het bedrijf?

Wij bieden juridische assistentie bij een zorgvuldige afhandeling van de melding. Hoe gaat onderzoek door een klachtencommissie in zijn werk? Moet de medewerker worden doorverwezen naar de politie omdat sprake is van een strafbaar feit? Leent de situatie zich voor het organiseren van een goed gesprek tussen de betrokkenen, eventueel onder leiding van een onafhankelijke mediator? Wie fungeert als vertrouwenspersoon voor de klager en voor de beklaagde? Kan de beklaagde aan het werk blijven gedurende het onderzoek?

Nadat de feiten waarop de melding betrekking heeft zijn onderzocht en is vastgesteld of de melding terecht is gedaan, dient er altijd een arbeidsrechtelijke beoordeling plaats te vinden. Welke maatregelen zijn nodig in het belang van de organisatie? Welke consequenties kan en mag een werkgever verbinden aan dat wat is voorgevallen?  

Werkgevers kunnen ook bij ons terecht in de preventieve fase. Wij helpen graag bij het opstellen van een van te voren doordacht plan dat klaarligt voor het geval er een klacht of melding over grensoverschrijdend gedrag binnenkomt. In zo’n plan is schematisch uitgewerkt – afhankelijk van de aard en ernst van de melding – wanneer welke route wordt doorlopen, wat deze route inhoudt voor de betrokkenen en wie wanneer moet worden ingeschakeld om uitvoering te geven aan de toepasselijke route.

Speelt dit bij jouw organisatie? Of maak je je zorgen voor als zich zo’n situatie gaat voordoen? Neem dan contact op.

Ik word beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een collega of cliënt. Wat nu?

Het is enorm heftig om mee te maken dat er over jou een klacht wordt ingediend over grensoverschrijdend gedrag. Zo’n beschuldiging heeft veel impact op de beklaagde en ook op de directe omgeving, zowel thuis als op het werk en heeft een lang na-ijleffect, ongeacht of er sprake is geweest van een terechte of onterechte klacht.

Ben jij onderwerp van een ingediende klacht, dan zijn dit jouw rechten:

 • jij behoort te weten hoe de klacht luidt en welke feiten hieraan ten grondslag liggen
 • jij hebt recht op hoor en wederhoor
 • jij mag je juridisch laten bijstaan
 • een onderzoek dient plaats te vinden door deskundige en voldoende onafhankelijke personen
 • zolang de klacht zich nog in de onderzoeksfase bevindt, dient de werkgever zorgvuldig om te gaan met jouw belangen en er rekening mee te houden dat de klacht ongegrond kan zijn
 • er wordt snel gegrepen naar het middel van schorsing tijdens de duur van het onderzoek, maar het enkele feit dat er een onderzoek plaatsvindt is onvoldoende motivering

Heb jij juridische ondersteuning nodig? Wil je voorbereid zijn op wat gaat komen en de mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties? Neem dan contact op.

Ik ben slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Wat kan ik doen?

Wat ongelooflijk vervelend voor jou dat jij op je werk één of meer situaties hebt meegemaakt, waarbij sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Goed dat jij hebt besloten een grens te trekken en voor jezelf op te komen. Dit kan je op verschillende manieren doen:

 • het gesprek aangaan met de betrokken collega
 • contact opnemen met jouw direct leidinggevende of de leidinggevende van de betrokken collega
 • contact opnemen met HR
 • contact opnemen met de vertrouwenspersoon
 • een officiële melding doen
 • een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie
 • aangifte doen bij de politie als sprake is van een strafbaar feit

Hoe zit dit als de persoon die zich grensoverschrijdend gedraagt, de directeur/eigenaar van het bedrijf is waar je werkt? Of als de betrokken collega jouw leidinggevende is?

Wil jij advies wat jij het beste kunt doen? Wil jij weten wat je kunt verwachten als je de stap hebt gezet om wat jou overkomen is bekend te maken? Wil jij weten wat het klachttraject voor consequenties voor jouw positie kan hebben? Neem dan contact op.

Is grensoverschrijdend gedrag altijd reden voor ontslag?

Grensoverschrijdend gedrag is niet altijd reden voor ontslag. Toch is het eerlijk om te zeggen dat het – ook na een valse klacht – heel lastig zal zijn om bij dezelfde werkgever te blijven werken. Neem contact op om jouw specifieke situatie te bespreken.

Arbeidsrecht advocaten die jou graag verder helpen

Tamara Koenders

De advocaat voor (MKB)-werkgevers die problemen hebben met zieke werknemers en ontslag

Hanneke Lewin

De advocaat voor directieleden, managers en HR-professionals, die op zoek zijn naar een stevige sparringpartner met een creatieve insteek.

Ratna Vromans

De advocaat voor werkgevers én werknemers, die het beste uit onderhandelingen willen halen.

 • Duidelijk:
  Open, toegankelijk, direct en efficiënt

 • Deskundig:
  Combinatie van kennis en 30 jaar proceservaring

 • Daadkrachtig:
  Sterk in onderhandelen én procederen

Wat zeggen anderen over ons?
 • Een vlotte open en heldere communicatie, meedenken in kansen, geen valse hoop maar eerlijke adviezen.
  En last but not least met een goed eindresultaat waardoor het hoofdstuk op een juiste manier kon worden afgesloten.
  Werkneemster bij een zorgboerderij
 • In een lange zaak zijn we heel goed bijgestaan maar de support vooral ook op persoonlijk vlak was bijzonder fijn! Uiteraard kom je liever niet in de situatie dat je een juridische hulp nodig hebt, maar als het dan toch gebeurt is het van enorme waarde als de hulp verder gaat dan alleen juridisch technisch. Aanrader dus!
  Ondernemer gespecialiseerd in online zichtbaarheid
 • Een perfecte match tussen begripvolle, hartelijke en persoonlijke begeleiding en een deskundige, tactische professionele aanpak.
  Werknemer bij een financiële instelling
 • Wat ik als zeer prettig heb ervaren is dat Tamara echt de tijd voor je neemt om je zaken uit te leggen en je vragen te beantwoorden. Daarbij is ze niet onder de indruk van hautain gedrag van grote organisaties en pressie aan de kant van de tegenpartij. Door het tijdig inschakelen van Tamara ben ik met veel betere voorwaarden bij mijn werkgever vertrokken en heeft dit voor mij dus absoluut in het voordeel uitgepakt. Ik ben Tamara dan ook heel dankbaar en kan haar aan iedereen aanbevelen!

  werknemer in de afvalbranche
 • Alle complimenten aan Tamara Koenders. Ik kan haar van harte aanbevelen bij arbeidszaken, reorganisatietrajecten en voorkomen en omgaan met arbeidsgeschillen.

  Directeur van een consultancybedrijf in Noord-Holland
 • Hanneke is resultaatgericht op een menselijke manier, duidelijk en integer waardeer ik enorm in Hanneke als mens en de dienstverlening is er van doordrenkt. Recht viert zege mede dankzij Hanneke.

  CEO van een HR-organisatie

  Plan een adviesgesprek


  Contact

  Anna van Renesseplein 8
  1911 KN Uitgeest
  Tel: 0251-362022
  E-mail: welkom@advocaatlewin.nl