Hoe flexibel is ‘flexibel’ werken?

Geschreven op 12 mei 2016

Per 1 januari 2016 geldt de Wet flexibel werken. De belangrijkste verandering is dat werknemers ook een verzoek kunnen doen om dagen op een andere plek of thuis te werken.

Elke werknemer, die minimaal een half jaar in dienst is en werkt bij een bedrijf met meer dan 10 werknemers, kan zijn werkgever één maal per jaar vragen om een aanpassing van zijn werkplek, aanpassing van zijn werktijden en/of van de arbeidsduur per week. Een wijziging kan niet eerder ingaan dan 2 maanden na de aanvraag.

Wanneer moet de werkgever meewerken aan voorstellen van werknemers?

  • Een verzoek om aanpassing van de werktijden mag de werkgever alleen weigeren als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is om deze wijziging niet toe te laten.
    Dit is ook de norm bij een verzoek om uitbreiding of vermindering van de arbeidsduur per week, bijvoorbeeld wanneer een fulltime werkende werknemer voortaan 24 uur per week wil werken.
  • Een verzoek tot aanpassing van de werkplek (zoals een verzoek tot thuiswerken) mag een werkgever afwijzen zonder dat sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Wel heeft de werkgever de verplichting een verzoek serieus te overwegen en te bespreken met de werknemer.

Een afwijzing moet schriftelijk met toelichting en tijdig (minimaal één maand voor de ingangsdatum) worden verstuurd. Is de werkgever te laat met zijn afwijzing, dan wordt het verzoek als ingewilligd beschouwd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Hanneke Lewin (lewin@advocaatlewin.nl)

 


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl