Hoe vertrouwelijk is een bedrijfsgeheim?

Geschreven op 7 maart 2016

In bijna alle arbeidsovereenkomsten staat een geheimhoudingsbeding, vaak zelfs met een hoge boete bij overtreding. Opmerkelijk genoeg zijn vonnissen over bedrijfsgeheimen schaars.

Onze ervaring is dat het niet eenvoudig is iemand te betrappen op een overtreding van het geheimhoudingsbeding. Ook is niet alle informatie vertrouwelijk van aard. Alles wat algemeen bekend is, is niet ‘geheim’.

Wat is dan wel een bedrijfsgeheim?

Er is alleen sprake van een bedrijfsgeheim als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. het moet gaan om een geheim, bijvoorbeeld een product in ontwikkeling;
  2. het geheim moet commerciële waarde hebben, zoals het recept van Coca Cola;
  3. het bedrijf moet stappen hebben genomen om te zorgen dat deze informatie geheim blijft.  Het zal dus moeten gaan om informatie die iemand anders een voorsprong geeft in de concurrentie met de (oude) werkgever.

Bewijs 

Alles draait in dit soort zaken om bewijs. Dat bewijs kan worden verkregen door intern onderzoek met gebruikmaking van moderne technieken en de inzet van een bedrijfsrechercheur.

Ook kunnen we beslag leggen op bijvoorbeeld de computers van een bedrijf en de sleutelfiguren als getuige laten horen door de rechter.

Samenvattend, weet wat uw bedrijfsgeheimen zijn. Wees selectief in het delen van de informatie en benoem de vertrouwelijkheid. Neem een schending serieus en onderneem actie als vertrouwelijke informatie zonder toestemming met anderen wordt gedeeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via lewin@advocaatlewin.nl of telefonisch via 0251 362 022.

 


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl