Ik krijg 7 dagen de tijd om te beslissen….

Geschreven op 17 juli 2017

Ik krijg 7 dagen de tijd om te beslissen op een beëindigingsvoorstel van mijn werkgever. Wat nu?

Veel werkgevers die afscheid willen nemen van een werknemer, doen een beëindigingsvoorstel en geven daarbij een korte beslistermijn: “Je hebt een week de tijd om het voorstel te accepteren. Daarna vervalt het voorstel en gaan we naar de rechter of naar UWV.”  Niet iedereen is bestand tegen deze tijddruk en zegt snel “ja”. Is dat verstandig?

Meer ruimte
Onze ervaring is dat een beslistermijn meestal wel verlengd kan worden. Het is voor de werkgever belangrijker dat de werknemer weloverwogen instemt met een voorstel, dan dat hij dat doet omdat hij onder druk wordt gezet. De termijn dient wel een doel, namelijk het managen van het tijdpad. Elke maand die verstrijkt kost immers een maand extra loon. Maar voor een werkgever is het vaak nog veel vervelender als de werknemer niets laat weten. Ze worden dan gedwongen een juridische procedure te starten. Dat kost tijd en geld. Meestal zijn ze wel bereid het aanbod nog een keer te herhalen.

Een betere regeling
Het is ook onze ervaring dat een eerste voorstel zelden het maximale resultaat van een regeling bevat. Onderhandelen loont als je de juiste argumenten gebruikt en de werkgever niet tegen je in het harnas jaagt.

Spijt
Voor de snelle beslissers die achteraf spijt hebben gekregen, is er de wettelijke bedenktijd. Zij kunnen binnen 14 dagen nadat zij met de beëindigingsovereenkomst hebben ingestemd deze overeenkomst herroepen.

Uitzondering
Als het alternatief voor een snelle beëindigingsregeling een dreiging is van ontslag op staande voet, dan is het wel belangrijk de termijn serieus te nemen en z.s.m. juridisch advies in te winnen.

Wij beoordelen dagelijks beëindigingsovereenkomsten en kunnen snel zien of er onderhandelingsruimte is. Behoefte aan advies? U kunt ons bereiken via: 0251-362022 of lewin@advocaatlewin.nl.

Deze column is gepubliceerd in de Uitgeester d.d. 5 juli 2017.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl