Interessante arbeidsrechtelijke veranderingen in 2018

Geschreven op 2 januari 2018

Wetgeving verandert continu, zo ook in het nieuwe jaar. In deze column bespreken wij enkele interessante (aangekondigde) veranderingen in het arbeidsrecht. Een aantal van deze veranderingen hebben een definitieve status. Andere plannen zijn in het regeerakkoord opgenomen, maar hebben nog geen officiële status.

Definitieve veranderingen

  • Vanaf 1 januari 2018 hebben zelfstandige ondernemers, die arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, recht op minimaal het minimumloon (€ 1.578,00 bruto per maand op fulltime basis). Dit geldt ook voor personen die werken op basis van vervoers- en aanneemovereenkomsten.
  • Vanaf 1 januari 2018 mag een werkgever in een vacaturetekst geen onderscheid meer maken naar leeftijd. Eerder was dat wel toegestaan om jongeren- of ouderenwerkloosheid te bestrijden.
  • Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die of in de kinderopvang werkzaam is of als gastouder werkzaam is, zich inschrijven in een daarvoor bestemd personenregister.
    Deze verplichting geldt ook voor de conciërge en administratieve medewerkers.

Mogelijke veranderingen

  • Het nieuwe kabinet heeft zich voorgenomen ontslag in 2019 gemakkelijker te maken, door de leer van de voldragen ontslaggrond los te laten. Er kunnen dan weer ontslaggronden gecombineerd worden. Hier staat tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.
  • De verwachting is dat in 2019 vanaf het begin van het dienstverband een aanspraak op de transitievergoeding wordt opgebouwd en niet pas na twee jaar, zoals nu het geval is.
  • In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om de ketenregeling weer uit te breiden naar 3 jaar in plaats van 2 jaar en langere proeftijden mogelijk te maken (variërend van drie tot vijf maanden afhankelijk van het contract).

Wilt u meer informatie over deze arbeidsrechtelijke veranderingen? Neem dan contact met ons op door te e-mailen naar: lewin@advocaatlewin.nl

Deze column is gepubliceerd in de Uitgeester d.d. 3 januari 2018


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl