Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

Mediation

Mediation: alles wat je moet weten over arbeidsrecht mediation

Wij ervaren regelmatig de impact die langdurige gerechtelijke procedures op onze cliënten heeft. Juist voor geschillen waar de persoonlijke verhoudingen een belangrijke factor zijn, zoals binnen het arbeidsrecht, kan mediation een goed alternatief zijn.

Om ook andere vormen van geschillenbeslechting dan de juridische weg zoals mediation te kunnen aanbieden hebben onze mediators een opleiding gevolgd om ons als registermediators te kunnen inschrijven in het MfN-register (voorheen NMI-register).

Wat is mediation?

Mediation is een snelle en adequate manier van conflictbemiddeling. De deelnemers komen vrijwillig overeen om deel te nemen aan gesprekken onder leiding van een mediator. Zij verbinden zich om actief en creatief op zoek te gaan naar de oplossing voor hun meningsverschil. Vaak zijn hier slechts een paar gesprekken voor nodig.

Een mediator is neutraal, oordeelt niet en geeft beide partijen ruimte tot inspraak. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en kan buiten de mediation niet tegen de ander gebruikt worden.

Niet alleen de juridische argumenten, maar ook de emoties onder het conflict, worden in alle openheid besproken. De communicatie wordt weer mogelijk en partijen worden uitgedaagd om zelf een gepaste oplossing voor het conflict aan te dragen.

Een win-win situatie

Voordelen van mediation zijn:

  • de snelheid, vaak een kwestie van enkele weken
  • de maatwerkoplossing, een rechter moet in het vonnis een standpunt kiezen (zwart/wit), in mediation zijn alle grijstinten mogelijk
  • de kostenbesparing, omdat de partijen gezamenlijk de kosten van de mediator betalen, in plaats van allebei de eigen kosten van hun advocaat

De nadruk ligt niet op de standpunten die partijen innemen, maar om de belangen van de deelnemers. Die belangen kunnen gelijk zijn, verenigbaar of onverenigbaar.

Rekening houdende met onze expertise op het gebied van het arbeidsrecht richten wij ons specifiek op arbeidsmediation.

Vanwege het vereiste van onafhankelijkheid en neutraliteit zijn wij alleen beschikbaar als registermediator wanneer wij de partijen vanuit onze rol als advocaat niet kennen.

Arbeidsmediation

arbeidsmediation heeft door de invoering van de Wwz een prominentere rol binnen het arbeidsrecht gekregen.

Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer vanwege een verstoorde verstandhouding loopt een serieus risico dat de rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt.

De rechter mag de arbeidsovereenkomst – op basis van de nieuwe wet – pas ontbinden als alle andere wegen gericht op herstel van de verstandhouding en herstel van vertrouwen zijn doorlopen. Een werkgever moet dus uitleggen waarom hij mediation geen kans heeft gegeven als de werknemer daarom heeft gevraagd.

Uitkomsten mediation

Een arbeidsmediation kan drie uitkomsten hebben:

  1. de problemen worden onder leiding van de mediator uitgesproken en het lukt partijen om weer op een positieve manier invulling te geven aan het dienstverband;
  2. partijen komen gezamenlijk tot de conclusie dat het beter is wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en maken afspraken over beëindiging in een beëindigingsovereenkomst;
  3. partijen blijven het oneens en kunnen ook geen consensus bereiken over continuatie of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediation wordt dan beëindigd zonder dat er afspraken zijn gemaakt. Het is dan aan partijen om alsnog de juridische weg te vervolgen. De inhoud van de mediation speelt in die procedure geen rol. De omstandigheid dat partijen mediation hebben geprobeerd en dat dit geen oplossing heeft gegeven, mag wel worden vermeld.

 

_J3B7005

Vragen over mediation? Neem contact op met één van onze registermediators:

_J3B6946

mr. H.H.A. (Hanneke) Lewin

advocaat arbeidsrecht en MfN registermediator

   0251 – 362022

   Lewin@advocaatlewin.nl

_J3B6781L.C.M. (Leonieke) Kievit

 

MfN registermediator

   0251 – 362022

   Leonieke.kievit@advocaatlewin.nl