Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

Mediation

Als advocaat ervaar ik, Hanneke Lewin, regelmatig de impact die langdurige gerechtelijke procedures op mijn cliënten heeft. Juist voor geschillen waar de persoonlijke verhoudingen een belangrijke factor zijn, zoals binnen het arbeidsrecht, kan mediation een goed alternatief zijn.

Om ook andere vormen van geschillenbeslechting dan de juridische weg zoals mediation te kunnen aanbieden heb ik een opleiding gevolgd om mij als registermediator te kunnen inschrijven in het MfN-register (voorheen NMI-register).

Mediation is een snelle en adequate manier van conflictbemiddeling. De deelnemers komen vrijwillig overeen om deel te nemen aan gesprekken onder leiding van een mediator. Zij verbinden zich om actief en creatief op zoek te gaan naar de oplossing voor hun meningsverschil. Vaak zijn hier slechts een paar gesprekken voor nodig.

Een mediator is neutraal, oordeelt niet en geeft beide partijen ruimte tot inspraak. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en kan buiten de mediation niet tegen de ander gebruikt worden.

Niet alleen de juridische argumenten, maar ook de emoties onder het conflict, worden in alle openheid besproken. De communicatie wordt weer mogelijk en partijen worden uitgedaagd om zelf een gepaste oplossing voor het conflict aan te dragen.

Een win-win situatie

Voordelen van mediation zijn:

  • de snelheid, vaak een kwestie van enkele weken
  • de maatwerkoplossing, een rechter moet in het vonnis een standpunt kiezen (zwart/wit), in mediation zijn alle grijstinten mogelijk
  • de kostenbesparing, omdat de partijen gezamenlijk de kosten van de mediator betalen, in plaats van allebei de eigen kosten van hun advocaat

De nadruk ligt niet op de standpunten die partijen innemen, maar om de belangen van de deelnemers. Die belangen kunnen gelijk zijn, verenigbaar of onverenigbaar.

Rekening houdende met mijn expertise als advocaat op het gebied van het arbeidsrecht richt ik mij specifiek op arbeidsmediation.

Vanwege het vereiste van onafhankelijkheid en neutraliteit ben ik alleen beschikbaar als registermediator wanneer ik de partijen vanuit mijn rol als advocaat niet ken.

mfn_nvvma

ARBEIDSMEDIATION

Arbeidsmediation heeft door de invoering van de Wwz een prominentere rol binnen het arbeidsrecht gekregen.

Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer vanwege een verstoorde verstandhouding loopt een serieus risico dat de rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt.