#METOO OP DE WERKVLOER – EEN HANDLEIDING

Geschreven op 21 november 2017

Hoe ga je als werkgever om met meldingen van seksuele intimidatie op de werkvloer?

Seksuele intimidatie is een gevoelig en ingewikkeld onderwerp voor werkgevers.

Degene die zich geïntimideerd voelt, zal bang zijn om zijn of haar baan te verliezen, ondanks dat er in de wet een ontslagverbod is opgenomen. Degene die van intimiderend gedrag wordt beschuldigd, ervaart dit vaak als onterecht. Dit is dan vaak een bron voor conflict en een ernstig verstoorde verstandhouding.

Anno 2017 is het onvermijdelijk om een op schrift gesteld beleid te hebben. Dit geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor stagiaires, uitzendkrachten of freelancers. Een werkgever dient werknemers niet alleen te beschermen tegen intimidatie door collega’s maar ook tegen intimidatie door derden zoals klanten, patiënten of gasten.

Een melding kan gaan over:

 • fysieke handelingen (aanraken)
 • non-verbaal gedrag, zoals iemand lang aanstaren, vieze foto’s laten zien, gebaren met een seksuele lading, de doorgang versperren
 • opmerkingen waarbij de waardigheid van een collega wordt aangetast

Niet-adequaat handelen kan erg kostbaar zijn. Seksuele intimidatie is het schoolvoorbeeld waarom een rechter een hoge billijke vergoeding kan toekennen bovenop de transitievergoeding.

 1. Tref beschermende maatregelen om (seksuele) intimidatie te voorkomen. Denk hierbij aan:
  – de inrichting van de werkomgeving
  – het bespreekbaar maken van de bedrijfscultuur
  – spreek collega’s aan die neigen naar grensoverschrijdende grappen
  – leg het beschermende beleid schriftelijk vast
  – benoem een interne of externe vertrouwenspersoon
 1. Neem meldingen altijd serieus.
 2. Pas hoor- en wederhoor toe.
 3. Zorg dat de betrokkenen met elkaar in gesprek gaan, eventueel onder begeleiding van een derde (bijvoorbeeld een mediator).
 4. Schakel bij een verdenking van strafbare feiten de politie in.

Bent u op zoek naar een schriftelijk beleid of worstelt u met een vergelijkbare situatie, neemt u dan gerust contact op via: lewin@advocaatlewin.nl

Deze column is gepubliceerd in de Uitgeester d.d. 1 november 2017.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl