NOW 2.0 – aanvullende looncompensatie

  • 28 mei 2020 |
  • Advocatenkantoor Lewin |

Geschreven op 28 mei 2020

Eerder schreven wij al uitgebreid over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Het kabinet heeft de NOW verlengd met de NOW 2.0. Er zijn enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige NOW.

ONGEWIJZIGD UITGANGSPUNT

Alle werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetvermindering van 20% of meer, kunnen compensatie aanvragen voor hun loonkosten. Het gaat om de maanden volgend op de eerste NOW 1.0-periode. Het hangt dus af van het tijdvak waarvoor NOW 1.0 is aangevraagd, voor welk tijdvak NOW 2.0 kan worden aangevraagd.

Ook bedrijven die geen gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0 kunnen NOW 2.0 aanvragen.

AANPASSINGEN NOW 2.0 TEN OPZICHTE VAN NOW 1.0

  • De refertemaand voor de hoogte van de compensatie en het voorschot is de loonsom over de maand maart 2020
  • De vaste (forfaitaire) opslag op de bruto loonsom is verhoogd van 30% naar 40%.
  • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft, maar de ‘boete’ die stond op het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV geldt niet meer tijdens het NOW 2.0-tijdvak.
  • Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Lukt dit niet? Dan is mediation verplicht. Ontbreekt een akkoord met de vakbond of is mediation niet geprobeerd? Dan wordt 5% gekort op het subsidiebedrag.
  • Werkgevers die gebruik maken van de NOW 2.0, mogen geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders, geen eigen aandelen inkopen en geen bonussen aan bestuur en directie betalen. Dit verbod geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering gehouden in 2021 waarin de jaarrekening over het lopende boekjaar wordt vastgesteld.NB: dit geldt niet voor dividend en bonussen die zien op 2019, maar in 2020 worden uitbetaald.
  • NOW 2.0 verplicht werkgevers hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020. Nadere informatie en voorlichting hierover volgt.

LET OP: NOW 2.0 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020
NOW 1.0 nog niet aangevraagd? Dat kan nog tot en met 5 juni 2020.

VRAGEN / CONTACT

Wil je nog meer weten over de NOW? Of heb je vragen over de alternatieven? Neem contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0251-362022.
Je kunt ook een e-mail sturen naar: lewin@advocaatlewin.nl of koenders@advocaatlewin.nl


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl