Ontslag op staande voet en toch recht op……

Geschreven op 22 mei 2018

Ontslag op staande voet en toch recht op de een transitievergoeding. Hoe kan dat?

Sinds juli 2015 hebben werknemers die worden ontslagen recht op een ontslagvergoeding, die we transitievergoeding noemen. Er zijn uitzonderingen. Denk aan de werknemer die korter dan 2 jaar in dienst is, een failliete werkgever of in geval van pensioenontslag.

Dit artikel gaat over een andere uitzondering: de werknemer die ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld, heeft geen recht op transitievergoeding. De werknemer die alleen maar ‘verwijtbaar’ heeft gehandeld wel. Waar ligt het verschil?

Is bijvoorbeeld een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt altijd ‘ernstig verwijtbaar’? Hoe onwaarschijnlijk het misschien ook overkomt: volgens de Hoge Raad verliest een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen niet automatisch zijn recht op de transitievergoeding. Een rechter dient apart te beoordelen of de dringende reden alleen maar verwijtbaar is of ernstig verwijtbaar. Er kunnen dus situaties zijn dat een werkgever, die volledig terecht een werknemer op staande voet heeft ontslagen, toch de transitievergoeding moet betalen.

In het voorbeeld dat voorlag bij de Hoge Raad ging het om een werknemer die meermaals onder invloed van alcohol op het werk was verschenen. Het bedrijf had een zero-tolerancepolicy op dit gebied. Achteraf werd echter vastgesteld dat de werknemer kampte met een alcoholverslaving. Hij had zich ook kort na het ontslag op staande voet laten opnemen in een verslavingskliniek. Het Gerechtshof dient nu opnieuw te beoordelen of de dringende reden alleen maar verwijtbaar of ernstig verwijtbaar was.

Bij andere voorbeelden van een dringende reden, zoals diefstal, het plegen van fraude of mishandeling van een collega, zal de rechter naar verwachting wel oordelen dat sprake is van ‘ernstige verwijtbaarheid’.

Heeft u vragen of advies nodig over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via: 0251-362022 of per e-mail: lewin@advocaatlewin.nl.

Deze column is geplaatst in de Uitgeester d.d. 2 mei jl.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl