Overzicht arbeidsrechtelijke wetswijzigingen per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zijn er nieuwe regels waar jij als werkgever rekening mee moet houden voor de volgende onderwerpen:

 1. Wettelijke minimumloon
 2. Verhoging maximale transitievergoeding
 3. Verhoging AOW-leeftijd
 4. Stijging thuiswerkvergoeding
 5. Stijging onbelaste kilometervergoeding
 6. Uitbreiding bereik Klokkenluidersregeling naar middelgrote werkgevers
 7. Verhoging maximumbeloning WNT
 8. Afbouw 30% regeling voor expats
 9. Wet DBA: intrekking Modelovereenkomst Vrije Vervanging

 

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 1. Wettelijk minimumloon:
  • Per 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur het wettelijk minimumuurloon te betalen.
  • Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt één minimumuurloon. Dit bedraagt op nu € 13,27 bruto per gewerkt uur (ongeacht de sector) op basis van een voltijds dienstverband van 36 uur per week. Een werknemer die méér werkt, krijgt dus een hoger loon, omdat per uur moet worden betaald.
  • Het minimumloon wordt twee keer per jaar op 1 januari en 1 juli herzien.
  • Voor jongere werknemers (<21 jaar) geldt een minimumjeugdloon per uur.
 1. Transitievergoeding:
  • In 2024 bedraagt de maximale transitievergoeding € 94.000,- bruto óf een jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijk maximum.
 1. AOW-leeftijd:
  • De AOW-leeftijd stijgt in 2024 naar 67 jaar.
 1. Thuiswerkvergoeding:
  • De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt in 2024 naar maximaal € 2,35 per dag dat de werknemer thuis werkt. Dit is een onverplichte vergoeding.
 1. Reiskostenvergoeding:
  • De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt in 2024 naar maximaal € 0,23 per km.
  • Verder is het voor werkgevers eenvoudiger geworden om een ov-kaart aan werknemers te verstrekken:
   • Er zijn minder administratieverplichtingen.
   • Werkgevers betalen geen loonbelasting over een ov-vergoeding mits de werknemer het abonnement ook (deels) zakelijk gebruikt (o.a. woon-werkverkeer). Voorheen was loonheffing verschuldigd als bleek dat een werknemer de ov-kaart onvoldoende zakelijk gebruikte.
 1. Klokkenluiders: 
  • Sinds 17 december jl. is de Wet bescherming klokkenluiders ook in werking getreden voor middelgrote werkgevers (tussen de 50 en 250 werknemers). Ook zij moeten nu een interne meldprocedure hebben, die aan de wet voldoet.
 1. Maximum WNT:
  • Het bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is voor 2024 verhoogd naar € 233.000,- bruto. Dit maximum geldt voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector.
 1. 30%-regeling aan banden gelegd:
  • De 30%-regeling voor expats wordt per 1 januari 2024 beperkt tot het bezoldigingsmaximum van de WNT. Ook wordt het percentage van 30% stapsgewijs afgebouwd:
   • 30% voor de eerste 20 maanden;
   • 20% voor de daaropvolgende 20 maanden;
   • 10% voor de laatste 20 maanden.
 1. Modelovereenkomst vrije vervanging:
  • De Belastingdienst heeft per 1 januari 2024 de goedkeuring van de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging ingetrokken. Gebruikt u deze modelovereenkomsten nog, dan kunnen wij u helpen met het aanpassen van de overeenkomst.

Heeft u naar aanleiding van bovengenoemde wijzigingen vragen, schroom niet en neem contact met ons op!


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl