Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

Rechtspraak

In opmerkelijke zaken wordt het vonnis door de rechtbank gepubliceerd.

Hieronder een overzicht van zaken waarin mr. Hanneke Lewin als advocaat heeft opgetreden:

 

Afrekening van (bouw)kosten tussen partijen die samen een appartementengebouw hebben laten bouwen. Rekening en verantwoording. Opzegbaarheid van de in dit verband door de ene partij aan de andere verstrekte geldlening. Redelijkheid van opzegging na (verzwegen) verkoop van een van de appartementen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:60

 

Afwijzing van een verzoek om de arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende leerkracht te ontbinden. Na de verontrustende uitkomsten van een tussentijds assessment meent het schoolbestuur dat het toegezegde intensieve verbetertraject niet afgerond hoeft te worden. De kantonrechter oordeelt dat de omstandigheid dat de kans op succes in de ogen van het schoolbestuur gering is, niet betekent dat de werknemer die kans niet moet krijgen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2014:6040

 

Betreft: overdracht activiteiten garagebedrijf. Werknemer voor wie ontslagvergunning bij UWV is aangevraagd, vordert tewerkstelling bij het overnemende bedrijf en doorbetaling salaris. De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW ten aanzien van een zelfstandig onderdeel van de onderneming, te weten het dealerschap en het herstelbedrijf betreffende het merk Hyundai.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2014:7823

 

Vordering om werkgever te veroordelen tot intrekking van een aan werknemer schriftelijk gegeven officiële waarschuwing en te bevelen deze aantoonbaar uit zijn personeelsdossier te lichten en te vernietigen, voorts om werkgever te verbieden deze waarschuwing op enigerlei wijze te gebruiken in het kader van een voortgezette arbeidsrelatie, alsmede iedere werking aan de waarschuwing te ontnemen zolang een bodemrechter daarover geen uitspraak heeft gedaan, en tenslotte veroordeling van de werkgever in de volledige kosten van rechtsbijstand van de werknemer, te vermeerderen met de kosten van de procedure.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBBRE:2010:BO7397

 

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. De werknemer, een ITF-inspector, heeft bij zijn sollicitatie verzwegen dat hij met zijn vorige werkgever een beëindigingsovereenkomst had gesloten waarin is opgenomen dat hij niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het terrein van die werkgever zou mogen betreden. Dit is eerst aan het licht gekomen toen werknemer voor werkzaamheden het terrein van zijn vorige werkgever moest betreden. De werknemer stelt dat er sprake is van een vertrouwensbreuk en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding.

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2009:BK6560

Een werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij is 35 jaar in dienst bij zijn werkgever; zij leeftijd ligt boven de 60 jaar. Wanneer hij tot zijn 65ste zou doorwerken, zou zijn pensioen, door het aanwenden van een prepensioenregeling hoger uitvallen. De werkgever heeft het vertrouwen in de werknemer opgezegd en verzoekt zelfstandig ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding. De kantonrechter oordeelt dat de kantonrechtersformule waarmee de vergoeding wordt vastgesteld algemeen van aard is. In dit verband is er aanleiding om een hogere vergoeding toe te kennen wegens gederfd extra pensioen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2007:BC4512

 

Geschil tussen (voorheen) apotheekhoudende huisartsen en zelfstandige apotheker. Onrechtmatig handelen van de huisartsen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARN:2005:AU7670

 

Arbeidsrecht; concurrentiebeding.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2005:AU1545

 

Kan een opvolgend werkgeefster als belanghebbende worden aangemerkt, als haar redelijkerwijs niet is te verwijten dat zij zelf geen bezwaar of beroep heeft ingesteld?

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2003:AN8249

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief