Reorganisatie?
Wij brengen snel in kaart of de spelregels zijn gevolgd

 

 • Persoonlijke aandacht

 • Ontslag specialisten

 • Streven naar het beste resultaat

 • Jarenlange ervaring

Werkgever

Wil jij meer weten over reorganiseren en hoe je dit aanpakt? Wat zijn de voorwaarden voor bedrijfseconomisch ontslag? Mag je zelf bepalen welke werknemers worden ontslagen? Hoe werkt de procedure bij het UWV? Wil je hulp bij het opstellen van een goed reorganisatieplan? 

Werknemer

Heb je te horen gekregen dat er een reorganisatie volgt en wil je weten wat jouw rechten zijn? Betekent het ontslag? Of is er misschien nog een andere functie voor jou binnen de organisatie beschikbaar? En waar heb je recht op als je wordt ontslagen in een reorganisatie?

HR-Professional

Zoek je een sparringpartner die je tijdens het reorganisatieproces kan raadplegen? Heb je specifieke vragen over de voorbereide fase van een reorganisatie? Weet je niet precies wat de rol van de OR is en hoe om te gaan met werknemersvertegenwoordiging tijdens de implementatiefase?

Expats

Ondergaat het bedrijf waarvoor je werkt een internationale reorganisatie en wil je weten wat dit voor jouw rol/positie betekent? Wat houdt de herplaatsingsverplichting in bij een dergelijk grootschalige reorganisatie? Wat zijn de consequenties als je een functie-aanbod weigert? Ben je verplicht mee te verhuizen als het bedrijf verhuist naar een ander land?

Vaak gestelde vragen

Kan een winstgevende onderneming ook reorganiseren?

Als ondernemer kun je een ontslagaanvraag doen bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen en bedrijfsorganisatorische reden. Dit laatste houdt in dat het niet per definitie financieel slecht hoeft te gaan met de onderneming. Als ondernemer kun je  bijvoorbeeld een efficiency slag willen maken om zo de concurrentiepositie te verbeteren. Daarvoor hoeft het water niet financieel aan de lippen te staan. Wel moet je zorgvuldig te werk gaan en het UWV verwacht ook dat je de bedrijfsorganisatorische noodzaak voldoende aannemelijk maakt. Zo dien je toe te lichten welke maatregelen er nodig zijn voor de doelmatige bedrijfsvoering, welke arbeidsplaatsen als gevolg hiervan komen te vervallen, wie voor ontslag in aanmerking komen en of deze personen niet binnen de organisatie herplaatst kunnen worden.

Ook als jouw bedrijf winst maakt, maar het gaat met een bepaald zelfstandig bedrijfsonderdeel financieel slecht(er), dan kun je ook in dat geval reorganiseren. De noodzaak van het ontslag wordt namelijk beoordeeld aan de hand van bedrijfseconomische omstandigheden van het zelfstandig bedrijfsonderdeel waar de arbeidsplaatsen komen te vervallen. 

Geïnteresseerd in de praktische gang van een ontslagaanvraag, wij gaan graag met je in gesprek.

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij een reorganisatie?

Een reorganisatie houdt letterlijk in het opnieuw reorganiseren van de onderneming. Bij een reorganisatie heeft de ondernemingsraad (OR) namens het personeel een taak te vervullen door gebruik te maken van het adviesrecht en instemmingsrecht. Het adviesrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten ten aanzien van belangrijke beslissingen van financieel economische en bedrijfsorganisatorische aard. De OR heeft instemmingsrecht in geval van het vaststellen of wijzigen van het ontslagbeleid. Anders gezegd, heeft de reorganisatie personele gevolgen, dan moet de OR hiermee instemmen.

Het is dus van belang om de OR in een vroeg stadium bij het besluitvormingsproces te betrekken. Is er nog geen OR noch PVT en is dat wel verplicht? Laat het ons weten, wij kunnen je adviseren en de nodige ondersteuning bieden bij de oprichting.

Mag ik een passende functie weigeren en gaan voor een ontslagregeling?

Wanneer er een reorganisatie plaatsvindt bij je werkgever, bestaat de kans dat je werkgever je een andere functie aanbiedt. Als dit een passende functie is, mag je dit niet zomaar weigeren. Doe je dit wel, kan dat er dan toe leiden dat je geen recht hebt op een transitievergoeding en ook geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Als je passend werk weigert, word je beschouwd als ‘vrijwillig werkloos’.

Wanneer iets een ‘passende functie’ is, is echter niet altijd helemaal duidelijk. Er gelden hiervoor wel richtlijnen. Zo wordt er gekeken naar de aard van het werk, de hoogte van het loon en de reistijd woon-werkverkeer.

Is een reorganisatie aangekondigd en jou een passende functie aangeboden, maar wil je liever niet blijven werken bij werkgever? Neem dan contact op met ons om een strategie af te stemmen. 

Op welke ontslagvergoeding heb ik recht in een reorganisatie?

In geval van ontslag vanwege een reorganisatie heb je recht op een ontslagvergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding is vaak geregeld in een sociaal plan en kan sterk per organisatie verschillen. Vaak wordt minimaal de wettelijke transitievergoeding aangeboden. Niet zelden kun je aanspraak maken op een hoger bedrag dan de wettelijke transitievergoeding. 

Wij kunnen je adviseren over de hoogte van de ontslagvergoeding en andere passende voorwaarden bij ontslag, zoals een vrijstelling van werk, outplacement, pro rata bonusbetalingen en ontheffing uit een eventueel non-concurrentiebeding. Wij kunnen ook namens jou onderhandelen over een ontslagregeling. Heb je hierover vragen, neem vrijblijvend contact met ons op.

Arbeidsrecht advocaten die jou graag verder helpen

Tamara Koenders

De advocaat voor (MKB)-werkgevers die problemen hebben met zieke werknemers en ontslag

Hanneke Lewin

De advocaat voor directieleden, managers en HR-professionals, die op zoek zijn naar een stevige sparringpartner met een creatieve insteek.

Ratna Vromans

De advocaat voor werkgevers én werknemers, die het beste uit onderhandelingen willen halen.

 • Duidelijk:
  Open, toegankelijk, direct en efficiënt

 • Deskundig:
  Combinatie van kennis en jarenlange proceservaring

 • Daadkrachtig:
  Sterk in onderhandelen én procederen

Wat zeggen anderen over ons?
 • Een vlotte open en heldere communicatie, meedenken in kansen, geen valse hoop maar eerlijke adviezen.
  En last but not least met een goed eindresultaat waardoor het hoofdstuk op een juiste manier kon worden afgesloten.
  Werkneemster bij een zorgboerderij
 • In een lange zaak zijn we heel goed bijgestaan maar de support vooral ook op persoonlijk vlak was bijzonder fijn! Uiteraard kom je liever niet in de situatie dat je een juridische hulp nodig hebt, maar als het dan toch gebeurt is het van enorme waarde als de hulp verder gaat dan alleen juridisch technisch. Aanrader dus!
  Ondernemer gespecialiseerd in online zichtbaarheid
 • Een perfecte match tussen begripvolle, hartelijke en persoonlijke begeleiding en een deskundige, tactische professionele aanpak.
  Werknemer bij een financiële instelling
 • Wat ik als zeer prettig heb ervaren is dat Tamara echt de tijd voor je neemt om je zaken uit te leggen en je vragen te beantwoorden. Daarbij is ze niet onder de indruk van hautain gedrag van grote organisaties en pressie aan de kant van de tegenpartij. Door het tijdig inschakelen van Tamara ben ik met veel betere voorwaarden bij mijn werkgever vertrokken en heeft dit voor mij dus absoluut in het voordeel uitgepakt. Ik ben Tamara dan ook heel dankbaar en kan haar aan iedereen aanbevelen!

  werknemer in de afvalbranche
 • Alle complimenten aan Tamara Koenders. Ik kan haar van harte aanbevelen bij arbeidszaken, reorganisatietrajecten en voorkomen en omgaan met arbeidsgeschillen.

  Directeur van een consultancybedrijf in Noord-Holland
 • Hanneke is resultaatgericht op een menselijke manier, duidelijk en integer waardeer ik enorm in Hanneke als mens en de dienstverlening is er van doordrenkt. Recht viert zege mede dankzij Hanneke.

  CEO van een HR-organisatie

  Plan een adviesgesprek


  Contact

  Anna van Renesseplein 8
  1911 KN Uitgeest
  Tel: 0251-362022
  E-mail: welkom@advocaatlewin.nl