Terug aan het werk na een rechtszaak

Geschreven op 29 november 2016

In 2015 is het ontslagrecht veranderd. Rechters mogen arbeidsovereenkomsten pas ontbinden als sprake is van een voldragen ontslaggrond. Zonder voldragen ontslaggrond, geen ontbinding. Voorheen kon de rechter de werknemer die zijn baan verloor nog compenseren door een hogere vergoeding toe te kennen. Dat mag niet meer.

Alle werknemers die hun baan verliezen worden gelijk behandeld en hebben recht op de Transitievergoeding. Dit is alleen anders als of de werkgever of de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Hoewel statistisch het aantal afwijzingen door kantonrechters meevalt, zijn er ook gevallen bekend, waarin de rechter heeft beslist dat de werknemer nog een kans verdient om zijn baan te behouden.

Terug aan het werk na een rechtszaak gericht op beëindiging van de arbeidsrelatie is altijd lastig. Dit vereist:

  • een flexibele mindset van de werkgever; mentaal heeft men afscheid genomen en dat gaat niet door;
    sommige managers vrezen voor gezichtsverlies ondanks dat dit niet nodig is (mensen hebben doorgaans respect voor managers die durven te erkennen dat zij het niet bij het rechte eind hadden);
  • lef van de werknemer;
    de confrontatie met collega’s terwijl zij weten dat er een rechtszaak heeft plaats gevonden is spannend en soms is men bang dat het functioneren alleen maar bezien wordt vanuit een negatieve basishouding;
  • een goed gesprek en een gezamenlijk plan hoe men het beste maakt van een voor alle betrokkenen moeilijke en (on)wenselijke situatie.

Als advocaat en MfN-registermediator gespecialiseerd in arbeidsconflicten komen wij regelmatig in aanraking met dit soort situaties en zien wij  hoe het fout het kan gaan als de nieuwe start niet met beleid wordt gemaakt.

Herkent u deze situatie of wilt u dit voorkomen? Neemt u gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer: 0251 – 362022 of per e-mail: lewin@advocaatlewin.nl.

 


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl