Terugblik op het Seminar

Geschreven op 12 mei 2016

Op 12 april hielden wij – samen met Rianne Demmers, belastingadviseur van Admers Advies – een seminar over de verdwijnen van de VAR. De opkomst was overweldigend.  Het werd daardoor een dynamische en inspirerende bijeenkomst, die ook bij ons heeft geleid tot meer inzichten.

Terugblik

Per 1 mei 2016 verdwijnt de voor veel ondernemers bekende VAR en treedt de wet DBA (wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) in werking. Alle zelfstandigen die tot nu toe jaarlijks een VAR aanvroegen én hun opdrachtgevers krijgen te maken met deze wijziging. Voor ZZP’ers die de zekerheid willen dat de belastingdienst hen niet als schijnzelfstandigen ziet, betekent dit dat zij vanaf 1 mei 2016 een modelovereenkomst kunnen sluiten. Maar het risico van ‘schijnzelfstandigheid’ bestaat niet voor alle zzp’ers.

De zzp’er die hoofdzakelijk werkt voor een particulier uitvoert, zoals een schoonheidsspecialiste, krijgt geen extra verplichtingen onder de Wet DBA. Dit geldt ook voor de schilder die voor een verfproject wordt ingeschakeld door een advocatenkantoor, of voor de tekstschrijver die voor verschillende bedrijven vanuit huis of een eigen kantoor teksten verzorgt.

Anders is het voor:

  • de schilder die door een schildersbedrijf wordt ingehuurd en langere tijd met de rest van het personeel mee draait;
  • de timmerman die maar één opdrachtgever heeft;
  • de interimmanager die langere tijd of voor onbepaalde tijd wordt ingehuurd.

Vooral voor deze laatste groep is het belangrijk dat zij samen met hun opdrachtgever een modelovereenkomst tekenen die aan alle of in ieder geval de belangrijkste voorwaarden die de belastingdienst stelt, voldoet.

De Modelovereenkomst

Zoals Janneke Keekstra tijdens het seminar heeft toegelicht, moet uit de modelovereenkomst blijken dat de zzp’er niet alleen in naam, maar ook in doen en laten een zelfstandige ondernemer is. De overeenkomst gaat uit van gelijkwaardigheid met de opdrachtgever en de opdrachtgever bepaalt zelf wat nodig is om de opdracht te kunnen vervullen.

Dit betekent dat er:
1. geen sprake is van een gezagsverhouding;
2. geen verplichting bestaat voor de zelfstandige de werkzaamheden zelf te verrichten;
3. geen verplichting bestaat loon door te betalen.

Via de website van de Belastingdienst zijn verschillende algemene modelovereenkomsten beschikbaar, en specifieke overeenkomsten voor de ICT Professional, artiesten, beroepschauffeurs, waarnemers van huisartsen en tandartsen, thuiszorg en zelfstandigen in de bouw, waarin de drie belangrijke elementen zijn uitgewerkt.

Wanneer onderdelen van de modelovereenkomst knellen, kan een maatwerkovereenkomst worden opgesteld. Stel eerst de vraag: Waarom knelt die bepaling? Heeft dat te maken met de ‘zelfstandigheid’ of hangt dat samen met deze specifieke opdracht?
In een apart blog zullen we een aantal voorbeelden geven van bepalingen die niet verstandig zijn.

Ons eerste aanspreekpunt voor vragen over dit onderwerp is Hanneke Lewin. Haar e-mailadres is: lewin@advocaatlewin.nl


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl