U heeft toch ook een flexibele schil!

Geschreven op 27 juni 2017

Op 10 mei 2017 verzorgden wij samen met Robrecht Bakker van SAB Detachering voor ondernemers in de IJmond een kennissessie voor de Ondernemingsvereniging IJmond (OVIJ) over ‘de flexibele schil anno 2017’ als onderdeel van de door de Cluster ‘Zakelijke dienstverlening’ georganiseerde Kenniscarrousel in het knalrode “SHIP”-gebouw.

Onder flexibele schil verstaan we in Nederland alle varianten van inhuur van mensen zonder vast contract, dus ook:

  • uitzendkrachten,
  • gedetacheerden,
  • inhuur via een payrollbedrijf,
  • werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd,
  • inhuur van ZZP’ers,
  • inzet van oproepkrachten,
  • tijdelijke inhuur van ‘pensionado’s’

Tijdens de kennissessie hebben we de aanwezigen gevraagd stelling te nemen:

Wie heeft AOW-gerechtigden voor zich werken? Bent u bekend met de voordelen die de wetgever in de wet heeft opgenomen? Zo is de loonbetaling tijdens ziekte beperkt tot 13 weken en is de ketenregeling uitgebreid tot 6 contracten in 48 maanden.

Wie houdt bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd rekening met het verschil tussen een totale contractduur van 23 of 24 maanden? Is het asociaal om de 24 maanden niet volledig te benutten om daar mee te voorkomen dat de werknemer recht heeft op de transitievergoeding (2/3 bruto maandsalaris)?

Wie weet de voordelen van inhuur via een uitzend-, detacherings- of payrollonderneming? Alle drie de varianten kunnen gebruik maken van de verlengde ketenregeling van de ABU-cao en nemen zoals werkgeversrisico’s met betrekking tot ingewikkelde en kostenverhogende onderwerpen zoals ontslag, ziekteverzuimrisico, Poortwachter en opleiding over van de inlener.

Wij beantwoorden graag vragen over de juridische aspecten van de flexibele schil anno 2017. Wij zijn te bereiken via: koenders@advocaatlewin.nl en lewin@advocaatlewin.nl of via 0251 – 362022.

Deze column is gepubliceerd in de Uitgeester d.d. 7 juni 2017. 


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl