Vrijstelling voorafgaand aan ontslag, mag dat?

Geschreven op 10 april 2018

Altijd een lastige vraag. Waar doet een werkgever goed aan? Een werknemer laten doorwerken, ondanks dat hij weet dat men van hem af wil? Of de werknemer vragen thuis te blijven om vast op zoek te gaan naar een andere baan?

Een ontslagaanzegging is ingrijpend, zelfs als de werknemer het ontslag ziet aankomen. Feit is dat de meeste werknemers daarna helemaal geen zin meer hebben om voor deze baas te werken en zich vaak ziek melden. Maar op het moment dat het de werknemer wordt verboden om nog naar het werk te komen, overheerst vaak boosheid en voelt de werknemer zich afgedankt.

Bovendien is er een risico dat een werknemer na vrijstelling, toch weer op enig moment terugkeert op de werkvloer. Als het niet lukt een beëindigingsovereenkomst te sluiten, is men afhankelijk van een externe partij, namelijk UWV of de kantonrechter. Sinds 2015 moet zowel UWV als de kantonrechter een verzoek afwijzen als de werkgever te snel naar het middel van ontslag heeft gegrepen.

Wat is wijsheid? Juridisch heeft een werknemer het recht om zijn werkzaamheden te blijven verrichten zolang hij in dienst, tenzij sprake is van een redelijke en voldoende zwaarwegende grond. Een werknemer kan wedertewerkstelling vorderen in een spoedprocedure (kort geding). Het enkel nastreven van ontslag is onvoldoende grond voor een op non-actiefstelling. Er is wel sprake van een voldoende zwaarwegende grond als de werknemer veel schade kan aanrichten (het platleggen van het computernetwerk), als de situatie op de werkvloer onhoudbaar is of bij malversaties.

Strategisch is vrijstelling van werk meestal wel verstandig wanneer de ontslaggrond persoonlijk van aard is. Bij bedrijfseconomische redenen ligt doorwerken meer voor de hand.

Heeft u deze situatie aan de hand? Belt u dan gerust naar ons kantoor: 0251-362022. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Deze column is gepubliceerd in de Uitgeester d.d. 4 april 2018.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl