Waarom word je registermediator?

  • 12 mei 2016 |
  • Advocatenkantoor Lewin |

Geschreven op 12 mei 2016

Recent werd mij (Hanneke Lewin) deze vraag gesteld door een collega die sceptisch stond tegenover het concept mediation.

Advocaten en mediators streven hetzelfde doel na: oplossing van een conflict. Toen ik met de basisopleiding mediation begon, was mijn verwachting dat de rol van de mediator niet veel verschilde met die van de advocaat, behalve dat je niet partijdig was, meer zoals een rechter.

Al snel kwam ik erachter dat dit beeld niet klopte en dat het bij mediation gaat om vaardigheden die voor mij als advocaat niet vanzelfsprekend waren:

  • het stellen van open vragen, terwijl je als advocaat vooral gerichte vragen stelt;
  • niet alleen horen wat iemand zegt en dat op inhoudsniveau willen begrijpen, maar steeds bedenken wat is de achterliggende reden om dit te zeggen;
  • stimuleren dat de betrokkenen zelf oplossingen zoeken, en niet afgaan op jouw raad;
  • het grootste verschil zit in de manier van luisteren en actief luisteren zonder zelf te reageren is veel moeilijker dan het lijkt (zeker voor een advocaat).

Er is intensieve training nodig geweest om me deze andere houding ten opzichte van conflicten ook eigen te maken. Het behalen van het praktijkexamen was niet vanzelfsprekend en is daarom één van de dingen in mijn leven waar ik trots op ben.

Ik zie de combinatie van advocaat/registermediator als een verrijking. Het heeft mijn werkplezier alleen maar vergroot. De tevredenheid van mijn cliënten (ongeacht of ik dit doe vanuit mijn rol als advocaat of als mediator) is alleen maar toegenomen. Dat geldt ook voor mijn effectiviteit. Het gaat er niet alleen om wat je zegt, maar ook om hoe je het zegt.

Hoewel een goede mediator niet volledig bekend behoeft te zijn met de juridische implicaties van het onderliggende conflict, vind ik het belangrijk en prettig dat ik die juridische kennis wel heb.

Om mij heen merk ik dat dit een belangrijke afweging is voor advocaten en bedrijfsartsen om arbeidsconflicten die zich lenen voor mediation aan mij door te verwijzen.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via lewin@advocaatlewin.nl of telefonisch op 0251 362 022.
Ook vindt u meer informatie over mediation op onze website.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl