Wees gewaarschuwd!

Geschreven op 17 juli 2018

De meeste werknemers schrikken als ze een aangetekende brief ontvangen van hun werkgever. Dat geldt nog meer als de brief een officiële waarschuwing is. De schrik slaat vervolgens om in boosheid als de werknemer de waarschuwing onterecht vindt of in grote onzekerheid als de werknemer voor zijn baan vreest.

In de mediation is regelmatig een als onterecht ervaren waarschuwingsbrief de bron van een oplaaiend conflict. Dat is soms ook precies de bedoeling van de werkgever. Maar soms ook niet.

Voor de rechter is de waarschuwingsbrief in ontslagzaken wel van belang. Hoe moet een werknemer die niet gewaarschuwd is, weten dat zijn baan op het spel staat.

Wat is wijsheid?

  1. Open communicatie is belangrijk. Het zou voor een werknemer geen verrassing mogen zijn dat er een officiële waarschuwing volgt.
  2. Niet alle ervaren problemen lenen zich voor een officiële waarschuwing.
  • Als de feiten helder zijn (regelmatig te laat komen, regelmatig te laat kilometerregistraties of urenregistraties inleveren) is een waarschuwing zelden onverwacht.
  • Als het vooral gaat om bejegening of het niet voldoen aan (niet-uitgesproken) verwachtingen ligt dit anders. Een waarschuwingsbrief is dan vaak oordelend en geeft weinig ruimte voor wederzijds begrip.
  1. De ene werknemer reageert heftiger op een waarschuwing dan de ander. Zeker voor mensen die zeer plichtsgetrouw zijn, kan een waarschuwing hard binnen komen.
  2. Geef de waarschuwing opvolging. Controleer hoe deze door de werknemer is ontvangen.
  3. Bedenk van te voren of een aangetekende brief nodig is. Een waarschuwing kan ook mondeling worden gegeven en per e-mail worden bevestigd, nadat de betrokken werknemer zijn visie op de situatie heeft kunnen geven.
  4. Soms mag de werknemer juist heel blij zijn met een officiële waarschuwing als de werkgever ook had kunnen kiezen voor ontslag, maar de werknemer vanwege zijn eerdere bewezen diensten nog een kans wil geven om zijn baan te behouden.

Ons kantoor is gespecialiseerd in arbeidsmediation en treedt op als advocaat in arbeidszaken. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.advocaatlewin.nl of kunt u bellen met: 0251 – 362022.

Deze column is gepubliceerd in de Uitgeester d.d. 11 juli 2018.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl