Werk aan de winkel voor werkgevers

Geschreven op 12 november 2019

Vorige week organiseerden wij op ons kantoor een boeiende en interactieve kennissessie over het nieuwe arbeidsrecht anno 2020, waar wij met veel plezier op terug kijken. In deze column de meest markante veranderingen, die wij de lezers niet willen onthouden:

»  De WAB legt meer administratieve verplichtingen op werkgevers op het gebied van registratie van overuren/flexibele uren.

»  De ketenregeling wordt uitgebreid van 24 naar 36 maanden, maar het in dienst nemen van een werknemer voor bepaalde tijd wordt duurder. Denk aan hogere werkgeverslasten (5%) en de transitievergoeding als het contract niet wordt verlengd (2,8%).

» Het inroosteren van oproepkrachten vereist een gestructureerde aanpak (te laat afzeggen kost geld):

    • kies je voor een beperkte vaste bezetting en een grote pool van oproepkrachten die je op het laatste moment benadert in de hoop dat er mensen reageren?
    • kies je voor minder oproepkrachten en meer mensen met een vast aantal uren?

»  Als een oproepkracht 12 maanden heeft gewerkt, moet de werkgever een nieuw contract aanbieden voor een vast aantal uren. De oproepkracht mag wel voor behoud van flexibiliteit kiezen.

»  De wettelijke transitievergoeding krijgt een facelift:

    • een andere berekening (altijd 1/3 bruto maandinkomen per dienstjaar ongeacht leeftijd en lengte van het dienstverband)
    • opbouw per dag
    • vanaf de eerste werkdag

»  Voor oudere werknemers (50+) met langere dienstjaren (10+) wordt de transitievergoeding aanzienlijk lager.

»  Kleine werkgevers die met financiële problemen kampen, kunnen nu nog gebruik maken van het overgangsrecht. Vanaf 2020 is ontslag voor deze groep veel duurder.

»  Door aanpassingen van het ontslagrecht, kan een werknemer sneller worden ontslagen tegen afgebakende extra kosten (o.a. 50% hogere Transitievergoeding).

Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent?

U kunt ons bereiken via lewin@advocaatlewin.nl of per telefoon: 0251 – 362022.

Deze column is reeds gepubliceerd in “De Uitgeester” d.d. 6 november 2019.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl