Werktijdverkorting vervangen door NOW

 • 19 maart 2020 |
 • Advocatenkantoor Lewin |

Geschreven op 19 maart 2020

Het aanvragen van Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’.

In de plaats daarvoor introduceert het kabinet de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), naast meerdere andere maatregelen voor het bedrijfsleven.

Wat houdt NOW in?
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten bij een omzetdaling vanaf 1 maart 2020 van ten minste 20%.
De omvang van de omzetdaling hangt samen met de hoogte van de tegemoetkoming, bijvoorbeeld:

 • als 100% van de omzet is weggevallen, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
 • als 50% van de omzet is weggevallen, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
 • als 25% van de omzet is weggevallen, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Het is belangrijk om zorgvuldig (cijfermatig) te onderbouwen wat de te verwachten omzetdaling is per 1 maart 2020.
UWV betaalt direct een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vervolgens vastgesteld wat de daadwerkelijke daling in omzet is geweest.

VOORWAARDEN NOW

 • Je verwacht minimaal 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020;
 • Je moet je vooraf committeren aan de verplichting om gedurende de looptijd van de NOW-maatregel (minimaal 3 maanden en mogelijk 6 maanden als je opteert voor verlenging) voor jouw werknemers geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen;
 • Je bent verplicht om jouw werknemers 100% salaris te blijven betalen;
 • NOW geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden;
 • Werknemers met een oproepcontract vallen ook onder de regeling;
 • Je kunt een beroep blijven doen op jouw werknemers om werkzaamheden uit te voeren;

Werknemers verbruiken geen WW-rechten.

NOW aanvragen bij UWV
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Zodra het aanvraagportaal wordt open gesteld, sturen wij een update.

In tegenstelling tot de vergunning voor werktijdverkorting, is de datum van aanvraag niet bepalend voor de periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor een NOW-tegemoetkoming.

Lopende WTV aanvragen
Alle lopende aanvragen voor wtv worden beschouwd als een NOW-aanvraag. Wel zal mogelijk aanvullende informatie opgevraagd worden.

Hulp bij voorbereiden aanvraag NOW? Neem contact met ons op.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl