Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation heeft door de invoering van de Wwz een prominentere rol binnen het arbeidsrecht gekregen.

Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer vanwege een verstoorde verstandhouding loopt een serieus risico dat de rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt.

De rechter mag de arbeidsovereenkomst – op basis van de nieuwe wet – pas ontbinden als alle andere wegen gericht op herstel van de verstandhouding en herstel van vertrouwen zijn doorlopen. Een werkgever moet dus uitleggen waarom hij mediation geen kans heeft gegeven als de werknemer daarom heeft gevraagd.

Een arbeidsmediation kan drie uitkomsten hebben:

  1. de problemen worden onder leiding van de mediator uitgesproken en het lukt partijen om weer op een positieve manier invulling te geven aan het dienstverband;
  2. partijen komen gezamenlijk tot de conclusie dat het beter is wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en maken afspraken over beëindiging in een beëindigingsovereenkomst;
  3. partijen blijven het oneens en kunnen ook geen consensus bereiken over continuatie of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediation wordt dan beëindigd zonder dat er afspraken zijn gemaakt. Het is dan aan partijen om alsnog de juridische weg te vervolgen. De inhoud van de mediation speelt in die procedure geen rol. De omstandigheid dat partijen mediation hebben geprobeerd en dat dit geen oplossing heeft gegeven, mag wel worden vermeld.

Heeft u een vraag? Of wilt u een zaak voorleggen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief