ABC – Europese Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: wat moet u weten?

  • 27 januari 2022 |
  • Advocatenkantoor Lewin |

Aanvangsdatum:

1 augustus 2022. Die dag moet Nederland de Europese Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd hebben. De wet heeft direct werking voor alle werkgevers.

Betreft:

Versterking van de rechtspositie van platformwerkers en andere flexibele arbeidskrachten.

Concreet:

Na 26 weken kan een flexibele arbeidskracht/platformwerker een verzoek indienen voor arbeid met een meer voorspelbaar arbeidspatroon en daarmee meer zekerheid over zijn arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet binnen één maand reageren. Zijn er minder dan 10 werknemers in dienst? Dan moet een werkgever binnen drie maanden reageren.

Duidelijkheid:

Voor elke werknemer met een dienstverband met een onvoorspelbaar werkpatroon, moet worden vastgelegd:- op welke momenten verplicht gewerkt moet worden,
– voor hoeveel uren gegarandeerd loon wordt betaald – wat het loon is voor extra gewerkte uren.

Euro’s:

Alle opleidingen die een werknemer op grond van de wet of een CAO moet doen om zijn functie te kunnen uitvoeren, moeten door werkgever betaald worden. En de opleiding moet onder werktijd kunnen worden gevolgd. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen op het gebied van veiligheid of en arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het bijhouden van de vakbekwaamheid)

Feit:

Werkgevers mogen werknemers niet meer verbieden buiten werktijd voor een andere werkgever te werken. Dit mag alleen als een werkgever hele goede redenen heeft. Denk aan veiligheid en gezondheid in verband met overschrijding van de arbeidstijdenwet of het bestaan van een conflicterend belang als de werknemer ook voor een concurrent werkt.

Geen overgangsrecht:

Deze nieuwe wet zorgt er voor dat bestaande studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen niet meer gelden. Een afgesproken terugbetalingsregeling is dan na 1 augustus 2022 nietig. Ook een nevenactiviteitenbeding dat een werknemer zonder goede reden niet voor een andere werkgever mag werken, is na 1 augustus 2022 nietig.

Heeft u vragen?

Werkt u veel met werknemers met een onvoorspelbare arbeidspatroon en wilt u weten of u voldoet aan uw informatieplicht? Of wilt u weten hoe u moet omgaan met de gevolgen voor lopende terugbetalingsafspraken van studiekosten?

Bel of e-mail ons via: welkom@advocaatlewin.nl.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl